Menu Luk

Den intensive danskundervisning

Hvad kan vi tilbyde?

Turbo-Dansk:

DenDanskeSkole tilbyder som sit speciale Turbo-Dansk (intensiv danskundervisning for voksne udlændinge) Der er gennem hele læringsforløbet fokus på udtale, og der stilles store krav til kursistens egen motivation til at tilegne sig dansk så godt som muligt. Dette betyder, at kursisten skal deltage aktivt i undervisningen hver planlagt mødegang. Der er ved hver mødegang en lille test, og der må forventes meget hjemmearbejde/ lektier fra mødegang til mødegang. Aktiv deltagelse betyder også, at kursisten efter de første 4 ugers undervisning forpligter sig til at begynde at afprøve, og bruge det indlærte i sin dagligdag (hjemme, på arbejdspladsen)

Prøve i Dansk 3 (PD3):

Det er muligt at klargøre sig til at tage Prøve i Dansk 3, hvis man gennemfører hele undervisningsprogrammets 5 moduler på 6- 9 måneder. Da DenDanskeSkole ikke er prøveafholdende sprogskole/ sprogcenter, vil kursisten skulle tilmelde sig og tage den afsluttende danskprøve ved et af landets prøveafholdende sprogcentre.

"Alle undervisere/ konsulenter har en universitetsuddannelse i dansk som andetsprog"

Kurser i undervisningspraksis inden for intensiv danskundervisning for voksne udlændinge

DenDanskeSkole kan også tilbyde kurser i undervisningspraksis inden for intensiv danskundervisning i dansk som andetsprog.

Vores kurser er målrettet skoler, lærere i dansk som andetsprog, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

DenDanskeSkole har gennem 20 års erfaring udviklet en undervisningsmetode, der gør det muligt at tilegne sig dansk hurtigt og med gode resultater.

Undervisningsmetoden inkluderer en speciel undervisningstilgang, et specielt undervisningsdesign samt specielle undervisningsprocedurer. Med denne metode forsøger vi at sikre, at der er overensstemmelse mellem holdningen til, hvordan man lærer dansk og undervisningen i praksis.

Hvem er vi?

DenDanskeSkoles underviseres/ konsulenters uddannelsesbaggrund:

  • Alle undervisere/ konsulenter har en universitetsuddannelse i dansk som andetsprog 
  • Alle undervisere/ konsulenter er uddannet til at benytte sig af den udtaleintegrerende undervisningsmetode